Gebruiksaanwijzing – Stappenplan

Steeds vaker krijgen we de vraag of we ook dingen kunnen vergemakkelijken of verduidelijken. Veel van dit soort gebruiksaanwijzingen of stappenplannen zijn niet openbaar en kunnen we dus niet met je delen.

Zoom
Toch wilde we je een idee geven van één van de mogelijkheden.
Deze blauwe afbeelding is een stappenplan voor het gebruik van Zoom (soort Skype) wanneer je dit met meerdere mensen (bijvoorbeeld in een groepstraining) doet.

Lezen
Een stappenplan als deze maakt het voor deelnemers makkelijker om alle handelingen te volgen en zal er voor zorgen, in tegenstelling tot grote stukken tekst, dat het ook daadwerkelijk gelezen wordt.