Kind met een sterk karakter

Die momenten dat je andere gezinnen ontmoet en binnen 3 tellen door hebt dat er een sterk karakter tussen zit.

Love it
Daar waar veel ouders er van gruwelen (letterlijke woorden van enkele volwassenen om mij heen) kan ik er enorm van genieten.
Ik hou er van om te kijken wat ze doen, hoe ze het doen en wat een enorme kracht er van die kinderen vandaan komt.

Niet makkelijk wel genieten
Natuurlijk is dat niet altijd makkelijk, weet ik uit ervaring, met 2 sterke karakters in huis (en er zelf één te zijn)…. maar als je durft te genieten van die power…. man, dan gaat er een wereld voor je open.

Het mag
Wat voor mij heel veel heeft geholpen is loslaten hoe ze moeten zijn (oh en loslaten dat dat wat in opvoedingsboeken staat ook daadwerkelijk zou helpen 😂) … Ze moeten niet steeds volgen wat de rest doet, ze moeten niet altijd braaf mee-spelen, ze moeten niet altijd maar volgen wat iedereen zegt. Dit is trouwens iets anders dan maar loslaten en alles mogen…. maar als je mijn lezing volgde…. weet je dat als geen ander!

Maar
Wat ik wel heb getracht is ze te leren… hoe ze hun skills op een aangename manier kunnen gebruiken. Hoe ze kunnen (in)zien hoe het is voor de ander als zij steeds bepalen hoe en wat (bijvoorbeeld). Respect voor die ander en begrijpen/begrip kunnen tonen is een belangrijke eigenschap die hen eveneens ver zal brengen (ook later).

Uitleg
Aansluitend heb ik geprobeerd uit te leggen dat niet iedereen zo goed voor zichzelf kan opkomen als zij dat doen. Het gaf ze het inzicht om ook goed op te letten en steeds meer te kijken en vragen naar de wensen en ideeën van de minder extraverte mensen om hen heen.

En ook hierin is natuurlijk het ‘goed voorbeeld doet goed volgen princiepe van toepassing.

Trots
Tot nu toe durf ik te zeggen dat ik onze sterke karakters een uitdaging vond maar het niet anders had gewild. Er zijn heel veel dingen die wel goed werken (en heel veel dingen ook niet) en dat is bij kinderen zonder sterk karakter niet anders.

Buitenwereld
De buitenwereld zal altijd 1001 idee hebben over hoe het (eigenlijk) zou moet maar ik ben intens blij dat ik al 13 jaar mijn plusmoeder- en 9 jaar mijn moeder (buik)gevoel volg hierin. Het heeft me ver gebracht.

Geleerd
Naast dat leerde ik door hen mezelf nog beter kennen…
Zij hebben mij geleerd waarom ik deed wat ik deed (en doe wat ik doe.) Zij hebben me laten zien hoe sterk mijn karakter is en dat ik daar trots op mag zijn.
Net zo trots alsdat ik ben op hen en zij op zichzelf.

Heb jij…
Als jij een sterk karakter in huis hebt, vergeet dan niet het positieve te (blijven) zien. Ga eens stil staan en kijk. Zie wat ze later kunnen met deze stevigheid, die kracht, ook al vraagt de wereld nu van kinderen om vooral te luisteren. Heb je al eens bedacht hoe je die stevigheid, die kracht, power, drive en kennis kunt behouden zonder steeds te straffen en/of te (willen) corrigeren?

Vraag je af wat voor volwassene je kind straks zal worden, hou dat voor ogen en vergeet niet te genieten!