Vergeet dit schooljaar niet….

Voor sommige (Nederlandse) kinderen is het jaar al weer begonnen. België begint 3 september en stiekem zijn veel leerkrachten (lees ik links en rechts) al weer in de weer om alles klaar te maken voor het nieuwe jaar!

Samenwerking
Graag wil ik je uitnodigen om dit jaar, waar mogelijk, (nog meer) in te zetten op samenwerken. Dit werkt zo veel beter voor kinderen, zeker wanneer alle partijen: school, CLB, externe begeleiding, ouders en kind dit doen (in plaats van allemaal iets apart ondernemen)!

Kind
Vergeet daarbij het kind niet, dat vaak ook heel goed kan aangeven wat het nodig heeft.
Wij als volwassenen denken vaak dat we alles voor hen moeten oplossen. Het zelf-denkend vermogen aanspreken en/of rekening houden met het ritme/tempo van het kind kan juist een grote meerwaarde zijn!

Succes met samen-werken in dit nieuwe school jaar!

Want ook voor kinderen is deze spreuk van toepassing (en voor ouders en voor..)

‘Hoe gelukkiger het kind (en de leerkracht) hoe makkelijker en aangenamer het leren zal gaan!