Zijn we vergeten om….

Ons systeem, ons lichaam, onze grijze (en witte) massa werkt extra goed wanneer dingen leuk en/of aangenaam zijn.

Muziek
Het is zoals de uitspraak zegt: het is de toon die de muziek maakt… maar hebben we dat nog wel door? Maken we daar nog gebruik van?

Stil staan
Hebben we (nog) tijd voor onze kinderen thuis en/of in de klas? Staan we voldoende stil bij de druk van onze leerkrachten? Waarderen we onze medewerkers nog voor hún manier van werken of is het kwantiteit boven kwaliteit geworden?

Mensen
Het lijkt er op dat we meer en meer naar het machinaal maken van mensen zijn toegegaan. Alsof het gewoonweg wel handig is als we zwijgen en gewoon ons ding doen. Machines die 24u door kunnen gaan zonder emoties te uiten en voldoende te rusten en natuurlijk ook te genieten. Machines die doen wat ze moeten doen, willen of niet, er is geen geklaag.

Versus machine
Maar hoewel dat dit misschien handig is, vergeten we 1 belangrijk ding… mensen zijn geen machines… en dat is ook direct het aller belangrijkste verschil.

Menselijk
Wanneer gaan we zien dat onze kinderen vol proppen met (steeds meer) kennis (en allemaal dezelfde kennis) niet werkt? Dat onze leerkrachten en ouders de toekomst in handen hebben wat betreft onze kinderen en het met deze ‘machinale’ manier van leerplannen, eindtermen en kijk op ‘iedereen moet hetzelfde kennen/kunnen’ ook de toon wordt gezet voor deze toekomst.
Wanneer gaan we zien dat we niet zonder mensen kunnen in het bedrijfsleven en dat leidinggeven aan mensen veel meer vraagt dan een reeks voorwaarden, regels en een zak met geld?

Kijken
Laten we kijken hoe we in het onderwijs, het bedrijfsleven of eigenlijk ons dagelijks-leven, dingen weer aangenaam kunnen maken. Dat we weer kijken naar mensen die kunnen samen werken met machines… maar geen machines zijn.

Ruimte
Waar ruimte is voor gesprek, emoties, verschil en plezier.

Kwaliteit
Zullen we weer kiezen voor kwaliteit en menselijk contact boven kwantiteit en machinaal-denken?
Zien wat er wél is, waar we goed in zijn, wat ons voordeel als mens is en hoe we het samen aangenaam kunnen maken en goed kunnen benutten? Al beginnen we maar bij 1 keer per dag.

Ja
En ja er zijn al heel veel mensen goed bezig… maar dit is iets wereld-wijd. Dit is iets waar belangen bij betrokken zijn die wij vaak niet eens kunnen (over)zien. Belangen van grote bedrijven en groepen ‘behoeftige’ mensen.

We hebben een keuze…. wat kies jij? #goedvoorbeelddoetgoedvolgen