Ouderschap

Ik merk dat het me diep raakt dat het voor sommige ouders heel vanzelfsprekend is en voor anderen een hele uitdaging blijkt om hun kind(eren) op te voeden op een manier die naast alle afspraken, vrijheid, verantwoordelijkheid en tegelijkertijd ondersteuning geeft.

Volwassen?
We willen straks eigenlijk allemaal een kind dat op eigen benen kan staan. Dat stevig en vast besloten eigen beslissingen durft te nemen en zijn/haar eigen weg durft te bewandelen.

Maar…
Hoe kan jouw kind op die manier volwassen worden als je kind in zijn jonge leven daarin niet kan oefenen. Als jij aangeeft wat het best kiest, als jij soms (of regelmatig?) als een soort roofvogel boven je kind blijft vliegen? Kan het dan later ook zonder jouw mening, jouw ideeen en jouw goedkeuring?
Hoe kan jouw kind leren om beslissingen te nemen die al dan niet de juiste zijn (en er achter komen of het de juiste is) als ze die kans niet krijgt omdat jij steeds aangeeft ofdat het een slimme keuze is (omdat je de ervaring hebt). Heb je je al eens afgevraagd hoe je die ervaringen kreeg?

Hoe?
Als je kind het moeilijk heeft om zijn mening te geven, een beslissing te nemen zonder jouw goedkeuring, niet eerlijk durft te zijn, niet bij je aan durft te kloppen en/of niets zegt terwijl hij/zij het moeilijk heeft… vraag je dan eens af hoe dit is kunnen gebeuren. Vraag je af wat maakt dat (of je kind nu nog klein of inmiddels al groot is) ze dit doen…

Wat wel?
Jouw kind heeft een supporter nodig, iemand die in hem/geloofd, welke keuze hij ook maakt.
Hoe meer jouw kind kan experimenteren in zijn jonge jaren, hoe meer het leert van zijn fouten en successen, hoe meer hij als kind mag ervaren hoe het is om eigen verantwoordelijkheid te nemen en te zien hoe dit uitwerkt… hoe makkelijker het zal zijn als volwassene.

Vaag je af…
Vraag je daarom af wat jij bereikt (hebt) met de aanpak die jij hanteert of hanteerde….
vraag je af of je kind voldoende kan (heeft kunnen) experimenteren zodat het later niet opeens voor een voldongen feit staat. De risico’s zijn dan vaak nog vele male groter.

Praten/vragen
Door steeds jouw idee te geven zul je merken dat je kind zelf niet makkelijk zijn mening zal geven. In plaats daarvan kun je ook vragen of coachen… luister naar de beweegredenen, ideeën en oplossingen. De kans is groot dat er dingen tussen zitten die je zelf nooit had bedacht.

Verantwoordelijk
Wij als volwassenen zijn voor een heel groot gedeelte verantwoordelijk voor de manier waarop onze kinderen straks als volwassenen in het leven staan.

Kies bewust…
Kies daarom bewust ouderschap en vraag je af wat je doel is achter jouw opvoedingsstrategieën. Zorg dat ze van jongs af aan hun zelfdenkend vermogen leren aanspreken. Mocht je kind al groot zijn…. het is niet te laat! Blijf, waar mogelijk de supporter van je kind. Zodat als er iets is, ze op tijd naar je toe komen en het opgelost kan worden. Je hoeft niet alles voor hem/haar op te lossen maar.. als ze het dan toch op latere leeftijd moeten leren, zorg dan dat ze zich niet alleen voelen! Dat je er voor hen bent!